Voor verschillende soorten zaaizaden en groenbemesters bent u bij Handelsonderneming Oonk aan het goede adres. Mede gelet op de steeds strengere milieueisen en wet- en regelgeving, is het van belang dat u zich goed laat adviseren welke groenbemester te gebruiken voor uw landbouwgrond.

Maïs

Handelsonderneming Oonk levert een uitgebreid pakket aan maïszaden van verschillende veredelaars zoals KWS, LG, Pioneer, MOVO-zaden en EuroCORN.

oonk mailsveld

Graszaden

 

Mais- , gras- en overige zaaizaden

De keuze op het gebied van zaaizaad is ook een belangrijke. De opbrengst van uw land per hectare is van belang, maar ook moet er ingespeeld worden op de behoefte van de melkkoe zodat ook deze productie zo hoog mogelijk is. De keuze uit diverse zaaizaden is dus erg van belang. Het is een samenspel van factoren dat zorgt voor de hoogste efficiëntie en dus ook opbrengst.

groenbemesters

Groenbemesters worden in de landbouw ingezet omdat zij ervoor zorgdragen om de bodem beter te voorzien van organische stoffen, maar  ook om erosie en uitspoeling van stikstof in de winter te voorkomen. Een gezonde bodem zorgt gewoonweg voor hogere opbrengsten.

Expertise en advies

Door onze jarenlange ervaring hebben wij de nodige expertise ontwikkeld op deze gebieden. Laat u dus adviseren voor de meest optimale groei en productie. Naast het feit dat wij kennis hebben en u kunnen adviseren heeft Handelsonderneming Oonk ook beschikking over eigen mengsels die zijn ontwikkeld vanuit onze expertise.